ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก
  • slider-image
    Professional Trainer
    สถาบันฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา และเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
  • slider-image
    ส่งต่อความรู้ เพื่อการพัฒนาครูอย่างยั่งยืน
    บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวแม็คเอ็ดดูกา

หลักสูตรอบรมพัฒนาครู

หลักสูตรพัฒนาครูที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สามารถนับชั่วโมงการอบรมในการเลื่อนวิทยฐานะ และต่อใบประกอบวิชาชีพได้

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรครูปฐมวัย

หลักสูตรครูประถมศึกษา

หลักสูตรครูมัธยมศึกษา

ปฏิทินอบรม

วันที่ ชื่อหลักสูตร หลักสูตร จำนวนคน ราคา สำรองที่นั่ง
4 ส.ค. 2561 - 5 ส.ค. 2561
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษา โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

วิทยากร : อาจารย์ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา
สถานที่ : โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ โฮเทล
หลักสูตรครูมัธยมศึกษาตอนต้น 120/รุ่น 4,000 สำรองที่นั่ง

ข่าวสาร