ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก
  • slider-image
    Professional Trainer
    สถาบันฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา และเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
  • slider-image
    ส่งต่อความรู้ เพื่อการพัฒนาครูอย่างยั่งยืน
    บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรครูปฐมวัย

หลักสูตรครูประถมศึกษา

หลักสูตรครูมัธยมศึกษา

ปฏิทินอบรม

วันที่ ชื่อหลักสูตร หลักสูตร จำนวนคน ราคา สำรองที่นั่ง

ความรู้ทั่วไป