ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
    สถาบันฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา และเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรครูปฐมวัย

หลักสูตรครูประถมศึกษา

หลักสูตรครูมัธยมศึกษา

ปฏิทินอบรม

วันที่ ชื่อหลักสูตร หลักสูตร จำนวนคน ราคา สำรองที่นั่ง

ความรู้ทั่วไป